JOCUL SI CREATIVITATEA LA PRESCOLARIJOCUL ŞI CREATIVITATEA LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ
SECŢIUNEA: INVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR • În conceperea lucrării de faţă am pornit de la următoarea reflecţie a lui Binet: Copilul este în mod esenţial cineva care se joaca”.
  Pornind de la premisa ca jocul mobilizează personalitatea copilului, am găsit în acesta un excelent mijloc de a fructifica, stimula şi consolida imaginaţia debordantă a preşcolarului.
  Pentru a proiecta şi organiza jocuri şi diverse tipuri de activităţi instructiv-educative în demersul didactic la grupa mare mi-am propus:
  v realizarea procesului instructiv-educativ în plan conceptual-acţional şi evaluativ în spiritul metodologiei creativităţii;
  v valorificarea creativităţii preşcolarilor în creşterea capacităţii de adaptare la cerinţele învăţământului primar.
  Scopul demersului de faţa, alături de caracterul constatativ pe care il comportă, este şi de a atrage atenţia asupra necesităţii si oportunităţii desfăşurării de jocuri si exerciţii creative, aplicabile în diverse domenii experienţiale, precum: domeniul limbaj şi comunicare, domeniul estetic- creativ, domeniul ştiinţă, etc. Deşi sunt convinsă că acest tip de jocuri se desfăşoară în fiecare grădiniţă, voi atrage în final atenţia asupra unor conţinuturi de jocuri ele însele originale şi autentic creative.
  1. „ Cu ce seamănă?” ( constă în găsirea cât mai multor interpretări, semnificaţii pentru trei desene abstracte).
  2. „Pata de culoare” (se realizează o pată de culoare în faţa copiilor şi aceştia trebuie să enumere cât mai multe obiecte cu care seamănă.)
  3. „Salata de poveşti” (Creaţi o poveste nouă prin amestecarea personajelor şi evenimentelor din poveştile cunoscute, realizând un nou fir narativ. Realizaţi un desen în care se întâlnesc personaje din basme/ poveşti diferite.
  4. “Cea mai gogonată minciună” – Imposibilităţi (Jocul constă în enumerarea a cât mai multe imposibilităţi: să facă vaca ouă, să zboare porcul,etc.)
  5. "Întrebuinţări neobişnuite" - Preşcolarii sunt invitaţi să găsescă cât mai multe întrebuinţări neobişnuite pentru diverse obiecte: sticlă, farfurie, mărgele, etc.

Postare mai nouă Postare mai veche

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...